Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Capek   Obr 1 R
   MMMMMMMMMMMMMMM  

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ: 

Podmínky realizace vzdělávacích programů DVPP prezenční formou

V rámci uvolňovacího scénáře protiepidemických opatření přijala vláda ČR dne 30.4.2020 usnesení č. 490 , které umožňuje pořádat vzdělávací akce od 11.5.2020 v počtu do 100 osob za dodržení dalších povinných opatření. Těmito opatřeními jsou zejména povinné nošení ochranných prostředků nosu a úst (např. roušek), dodržení rozestupů min. 2 m a volně dostupná dezinfekce rukou k dispozici pro přítomné osoby. Je vhodné zajistit zvýšenou hygienu místností a chodeb, míst k sezení a stolů, pomůcek, nástrojů a materiálů včetně jejich dezinfekce a používat osobní ochranné pomůcky, pokud to stav epidemiologické situace vyžaduje. Organizace vzdělávacích akcí by měla minimalizovat rizika pro šíření epidemie, tedy pokud je to možné, organizovat individuální zkoušení nebo menší skupiny, plánovat harmonogram zkoušek tak, aby docházelo k minimálnímu kontaktu účastníků. Je nutné maximálně dbát na principy ochrany zdraví jako základního principu při přípravě, realizaci i ukončování vzdělávacích akcí.

Vzhledem k těmto opatřením budeme realizovat pouze ty vzdělávací akce, u kterých jsme schopni tato opatření zajistit. S ohledem na omezenou kapacitu učeben můžeme 2 m rozestupy dodržet pouze v případě seminářů/přednášek do počtu cca 14 osob. Vzdělávací akce (naplánované dříve) čítající větší počet účastníků budou proto přesunuty na podzim 2020. Konkrétní pokyny obdrží účastníci v nejbližších dnech do svých e-mailových schránek. 

Vzdělávací akce, které probíhají online a z uvedených důvodů nemohou být obnoveny v prezenční formě, budou i nadále probíhat online formou. 

Veškeré dotazy týkající se kurzů a seminářů Vám rádi zodpovíme na tel. 770 171 218. 

Děkujeme za pochopení, 

Mgr. Kateřina Kantarová, Ph.D. - vedoucí a metodik odd. DVPP, PPP ÚK 

V Teplicích dne 6. 5. 2020

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
z důvodů velkého zájmu si Vás dovolujeme oslovit s aktuální nabídkou vybraných specializovaných programů, které byly zvoleny s ohledem na jejich efektivitu a vhodné využití na všech vzdělávacích stupních.

 

 

 

 

Obr 2Obr 4

Pár slov o nás:

Zařízení pro další vzdělání pedagogických pracovníků Ústeckého kraje (dále jen „ZpDVPP“) nabízí akreditované programy MŠMT. V současné době disponuje více než 150 akreditacemi a každé pololetí školního roku aktualizuje vzdělávací nabídku, která kopíruje poptávku MŠ, ZŠ i SŠ. Nejčastěji zařazované vzdělávací akce jsou z oblasti speciální pedagogiky, psychologie a didaktiky vzdělávacích předmětů.   Semináře jsou cíleny na širokou vrstvu pedagogických pracovníků napříč všemi stupni vzdělávání. Program je rozesílán do škol a zároveň je umístěn na webových stránkách www.pppuk.cz

ZpDVPP nabízí cenově přijatelné vzdělávání realizované oblíbenými lektory, kteří jsou zárukou kvality. Nabídka obsahuje jednorázové semináře, dlouhodobé kurzy a tzv. akce na klíč. Ty využívají školy pro proškolení celého pedagogického sboru. Seznam všech akcí je umístěn na portálu VACLAV.  Přes portál VACLAV probíhá přihlašování všech účastníků vzdělávání.
Vzdělávací akce probíhají ve standardně vybavených učebnách v Teplicích, Ústí nad Labem a v Chomutově. V dalších městech např. Děčín, Louny, Rumburk akce probíhají v prostorách místních škol.


Dlouhodobé akreditované kurzy pro získání nebo rozšíření kvalifikace:

  • Studium pedagogiky (120 hodin)
  • Studium pedagogiky - asistent pedagoga (100 hodin)
  • Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence (250 hodin)