Přijmeme speciálního pedagoga

. .

specped zastup md kadan