• Kdo jsme?

  Kdo jsme?

  Jsme školské poradenské zařízení, které poskytuje pedagogicko-psychologické a speciálně pedagogické poradenství a pomoc v oblasti výchovy a vzdělávání dětí, žáků a studentů.

  Číst dále
 • 1

Úvodní slovo

Organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen ,,PPP ÚK") vznikla v září 2002 sloučením jednotlivých právních subjektů všech původních okresních pedagogicko-psychologických poraden a středisek služeb školám na území Ústeckého kraje.

Zřizovatelem je Ústecký kraj, právní forma organizace je příspěvková organizace. Organizace svým charakterem odpovídá poradenskému zařízení dle Školského zákona § 116.   Více o nás

 

******************************************************

 Informace o projektu OP JAK

******************************************************
******************************************************

Jak se objednat do pedagogicko-psychologické poradny:

 • Žádost o vyšetření či konzultace přijímají sociální pracovnice jednotlivých poboček.
 • K objednání není nutné mít žádné doporučení (pokud již byl klient v jiném ŠPZ, tj. PPP/SPC, je nutné tuto skutečnost uvést a dodat zprávy z vyšetření).
 • Žádost může podat pouze zákonný zástupce, zletilý klient nebo škola se souhlasem zákonného zástupce/zletilého klienta.
 • Je možné se objednat na jakémkoliv z pracovišť PPP ÚK, a to telefonicky, e-mailem či osobně v době k tomu určené, doporučujeme však volit nejbližší poradnu z důvodu snazší komunikace s příslušnou školou.

 

Mohlo by Vás zajímat ....