Středisko podpory nadání PPP Kadaň Ústeckého kraje

nadane detiMilí rodiče, milí učitelé a pracovníci škol, milí nadaní,

oblast mimořádného intelektového nadání dětí bývá mnohdy (byť nevědomky) přehlížena. Mimořádně nadané děti však mají své specifické vzdělávací potřeby, je nutné je podporovat.

Pokud se nadání nerozvíjí, je to ztráta pro jedince i pro celou společnost. Zvláště u nás v Ústeckém kraji nadané žáky i nadané dospělé potřebujeme. Proto vzniklo Středisko podpory nadání při PPP Ústeckého kraje.

Nabízíme komplexní psychologickou a speciálně-pedagogickou diagnostiku vedoucí k identifikaci mimořádného intelektového nadání a doporučení podpůrných vzdělávacích opatření dle Vyhlášky 73/2005 Sb. v platném znění. Dále nabízíme následnou péči – kontrolní vyšetření dítěte, konzultace s rodiči i s dítětem, konzultace s učiteli a pomoc při sestavování IVP pro mimořádně nadané dítě, zapůjčení literatury o nadaných či materiálů k rozvoji nadání. Školám můžeme pomoci naplánovat a realizovat screening vedoucí k vyhledání mimořádně nadaných dětí či realizaci vzdělávacího kurzu na klíč „Nadané dítě v předškolním a mladším školním věku“ akreditovaného u MŠMT. Studentům nabízíme možnost stáží a příležitost nasbírat u nás data pro bakalářské a diplomové práce.

Suspektně mimořádně intelektově nadané děti vyšetřujeme ve všech 11 poradnách Ústeckého kraje, tj. PPP Děčín, PPP Chomutov, PPP Kadaň, PPP Litoměřice, PPP Louny, PPP Most, PPP Roudnice, PPP Rumburk, PPP Teplice, PPP Ústí nad Labem, PPP Žatec.

K vyšetření je třeba se předem objednat (osobně, telefonicky, e-mailem). Kontakty na jednotlivé PPP jsou uvedeny na stránkách www.pppuk.cz.

Těšíme se na vás.

Mgr. Tereza Beníšková, psycholožka a Mgr. Věra Dolníková, speciální pedagog a další odborní pracovníci PPP Ústeckého kraje