Pro školy

Materiály pro školy

Specifické vývojové poruchy učení

Náprava specifických poruch učení

Specifické vývojové poruchy chování

Komunikace v rodině

Školní kariéra dítětePrimární prevence

Služby primární prevence jsou zajišťovány na úrovni odloučených pracovišť Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvkové organizace. Služby primární prevence v jednotlivých poradnách poskytují zejména metodici prevence.


 


Učitelům

  • poskytování písemných zpráv z psychologického a speciálně pedagogického vyšetření (se souhlasem zákonných zástupců)
  • konzultace o výsledcích vyšetření (se souhlasem zákonných zástupců)
  • kurzy pro dyslektické asistenty
  • semináře zaměřené na osobnostní růst pedagogů
  • konzultační činnost pracovníků poradny dle zakázky škol
  • nabídka DVPP


Výchovným poradcům a metodiků prevence

  • metodické vedení
  • pomoc při pedagogické diagnostice
  • semináře dle aktuální problematiky
  • nabídka DVPP


Kontakty na odborná pracoviště PPP

Poradna     Telefon
PPP Děčín, Čs. armády 1164/8, 405 02,     412 532 071
PPP Chomutov, Na Průhoně 4800, 430 03     474 699 200
PPP Kadaň, Fibichova 1129, 432 01     474 334 487
PPP Litoměřice, Palachova 18, 412 01     416 733 031; 416 733 015
PPP Louny, Postoloprtská 2636, 440 01     415 652 323
PPP Most , J. Palacha 1534, 434 01     476 441 201; 476 708 847
PPP Roudnice n. Labem, Karlovo nám. 71, 413 01     416 831 148
PPP Rumburk, Sukova 6, 408 01     412 332 325
PPP Teplice, Lípová 651/9, 415 01     417 535 248; 417 533 669
PPP Ústí n. Labem, Čelakovského 2, 400 07     475 532 803; 475 533 232
PPP Žatec, Smetanovo nám. 331, 438 01     415 712 761Více informací

Více informací o poskytovaných službách naleznete pod odkazy odloučených pracovišť PPP ÚK.