Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Zařízení pro další vzdělání pedagogických pracovníků Ústeckého kraje (dále jen „ZpDVPP“) nabízí akreditované programy MŠMT. V současné době disponuje více než 150 akreditacemi a každé pololetí školního roku aktualizuje vzdělávací nabídku, která reaguje na poptávku MŠ, ZŠ i SŠ. Nejčastěji zařazované vzdělávací akce jsou z oblasti speciální pedagogiky, psychologie a didaktiky vzdělávacích předmětů. Semináře jsou cíleny na širokou vrstvu pedagogických pracovníků napříč všemi stupni vzdělávání, včetně asistentů pedagoga.

Program je rozesílán do škol a zároveň je umístěn na webových stránkách www.e-vaclav.eu

Nabídka vzdělávacích akcí obsahuje jednorázové semináře, dlouhodobé kurzy a tzv. akce na klíč. Ty využívají školy pro proškolení celého pedagogického sboru. Seznam všech akcí je umístěn na portálu VACLAV (www.e-vaclav.eu). Přes tento portál probíhá rovněž přihlašování všech účastníků vzdělávání.


Vzdělávací akce probíhají ve standardně vybavených učebnách v Teplicích, v Ústí nad Labem, v Rumburku, v Děčíně a v Chomutově. 


Dlouhodobé akreditované kurzy pro získání nebo rozšíření kvalifikace:

  • Studium pedagogiky (120 hodin)
  • Studium pedagogiky - asistent pedagoga (100 hodin)
  • Studium pro asistenty pedagoga (120 hodin) 
  • Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence (250 hodin)
  • Výuka češtiny jako cizího jazyka (56 hodin)

 

 

Programovou nabídku vzdělávacích akcí od září 2021 najdete ZDE: 

pdfProgramová_nabídka_září_2021-únor_2022.pdf214.05 KB

Na základě opatření MŠMT platných od 3.1.2022 probíhají prezenčně pouze vzdělávací akce s účastí do 20 osob. Ostatní semináře realizujeme online nebo jsou přesunuty na jiný termín. 

Podmínky účasti na prezenčních vzdělávacích akcích najdete zde: 

3. 1. 2022: REALIZACE REKVALIFIKAČNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A ZKOUŠEK, MŠMT ČR (msmt.cz)

Pro rychlé přihlášení a jakékoliv dotazy nás neváhejte kontaktovat na tel. 770 171 218 nebo 773 071 169. 

Přehled vzdělávacích akcí a aktuální počet volných míst najdete rovněž na www.e-vaclav.eu

 

Další kontakty

Vedoucí a metodik odd. DVPP - Mgr. Kateřina Kantarová, Ph.D. 

Tel. 773 071 169 

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Aktuální volná místa na seminářích a kurzech: 

21. - 22. února 2022: PaedDr. Yveta Heyrovská - Grafomotorika a vše, co k ní patří, místo konání PPP Teplice a ZŠ Plynárenská 

2. března + 29. března 2022: PhDr. Andrej Drbohlav - Poruchy osobnosti I. a II., místo konání Gymnázium Děčín

10. března 2022: PhDr. Kamila Balharová - Podpůrná opatření u žáků s dysortografií, místo konání PPP Teplice 

11. března 2022: Mgr. Michael Novotný - Tvořivá dramatika v mateřské škole a na 1. stupni ZŠ, místo konání PPP Děčín

17. března 2022: PhDr. Kamila Balharová - Rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků s dyslexií, místo konání PPP Děčín

18. března 2022: Mgr. Michal Klapal - Žák s problémovým chováním z pohledu speciálního pedagoga, místo konání PPP Teplice

30. března 2022: PhDr. Andrej Drbohlav - Poruchy chování III. místo konání PPP Teplice 

1. dubna 2022: Mgr. Petra Cmíralová Dolejšová - Výcvik koučování (72 hodinový kurz, akreditace MŠMT), místo konání PPP Teplice

 7. dubna 2022: PhDr. Kamila Balharová - Vliv SPU na výuku matematiky a možnosti nápravy obtíží, místo konání PPP Teplice

28. dubna 2022: PhDr. Kamila Balharová - Podpůrná opatření u žáků s SPU na počátku výuky anglického jazyka, místo konání PPP Teplice 

 30. dubna + 11. června 2022: RNDr. Helena Kurzweilová, CSc. - Komunikací ke spolupráci (Nenásilná komunikace), místo konání PPP Teplice

 

 

 DIDAKTICKÉ POMŮCKY VYTVOŘENÉ ÚČASTNÍKY KURZŮ ASISTENT PEDAGOGA (jaro-podzim 2020): 

Pomůcka 1Pomůcka 2Pomůcka 3Pomůcka 4Pomůcka 5Pomůcka 6Pomůcka 7Pomůcka 8