Další vzdělávání pedagogických pracovníků

dvpp v textu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
z důvodů velkého zájmu si Vás dovolujeme oslovit s aktuální nabídkou vybraných specializovaných programů, které byly zvoleny s ohledem na jejich efektivitu a vhodné využití na všech vzdělávacích stupních.

Novinka v DVPP! Akreditovaný seminář PhDr. Michala Koláře NOVÁ CESTA K LÉČBĚ ŠIKANY: 17. 10. 2019 Přihlašování zahájeno: www.e-vaclav.eu nebo na tel. čísle 770 171 218. 

VOLNÁ MÍSTA NA SEMINÁŘÍCH A KURZECH - BŘEZEN 2019:

5. března: Mgr. Michal Kaderka - ÚVOD DO MEDIÁLNÍ VÝCHOVY,  9:00 PPP Chomutov, Na Průhoně 4800

6. března: Vlaďka Renfusová, DiS. - KURZ PLSTĚNÍ POETICKÉ ROUNO - SKŘÍTEK NA MĚSÍCI, 9:00 PPP Teplice, Lípová 9

6. března: Ing. Bc. Marwan Al Soleiman - (NEJEN) O ČEŠTINĚ PRO CIZINCE, 9:00 PPP Teplice, Lípová 9 

13. března: MgA. Radka Müllerová, PhD. - BUDDHA SLAVÍ NAROZENINY, japonské malování na len, 10:00 PPP Teplice, Lípová 9

21.března: Mgr. Kateřina Kábelová - ÚVOD DO MEDIACE A VYUŽITÍ MEDIAČNÍCH TECHNIK VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ, 9:00 PPP Děčín, Čs.Armády

26.března: Mgr. Marcela Guttnerová -  ZAŘAZENÍ PRVKŮ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI POMOCÍ MNEMOTECHNICKÝCH METOD DO VÝUKY, 13:00 PPP Teplice,   Lípová 9

28. března: PhDr. Kamila Balharová: ČESKÝ JAZYK - VÝUKA ŽÁKŮ S SPU, 9:00 PPP Teplice, Lípová 9. 

Přihlášení a bližší info na tel. 770 171 218 nebo na www.e-vaclav.eu 

Zařízení pro další vzdělání pedagogických pracovníků Ústeckého kraje (dále jen „ZpDVPP“) nabízí akreditované programy MŠMT. V současné době disponuje více než 150 akreditacemi a každé pololetí školního roku aktualizuje vzdělávací nabídku, která kopíruje poptávku MŠ, ZŠ i SŠ. Nejčastěji zařazované vzdělávací akce jsou z oblasti speciální pedagogiky, psychologie a didaktiky vzdělávacích předmětů.   Semináře jsou cíleny na širokou vrstvu pedagogických pracovníků napříč všemi stupni vzdělávání. Program je rozesílán do škol a zároveň je umístěn na webových stránkách www.pppuk.cz

ZpDVPP nabízí cenově přijatelné vzdělávání realizované oblíbenými lektory, kteří jsou zárukou kvality. Nabídka obsahuje jednorázové semináře, dlouhodobé kurzy a tzv. akce na klíč. Ty využívají školy pro proškolení celého pedagogického sboru. Seznam všech akcí je umístěn na portálu VACLAV.  Přes portál VACLAV probíhá přihlašování všech účastníků vzdělávání.
Vzdělávací akce probíhají ve standardně vybavených učebnách v Teplicích, Ústí nad Labem a v Chomutově. V dalších městech např. Děčín, Louny, Rumburk akce probíhají v prostorách místních škol.


Dlouhodobé akreditované kurzy pro získání nebo rozšíření kvalifikace:

  • Studium pedagogiky (120 hodin)
  • Studium pro asistenty pedagoga (120 hodin)
  • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 
  • Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence (250 hodin)