Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Capek   Obr 1 R
   MMMMMMMMMMMMMMM  

AKTUÁLNÍ VOLNÁ MÍSTA NA SEMINÁŘÍCH OD ŘÍJNA 2020: 

1.10. Mgr. Eva Mikešová - Emoční inteligence pro pedagogy. Zahájení v 9:30. Místo konání: PPP Teplice 

3.10. + 7.11. RNDr. Helena Kurzweilová, CSc.  Komunikací ke spolupráci/Nenásilná komunikace. Zahájení v 9:00. Místo konání: PPP Teplice

6.10.  Mgr. Jiří Hruška - Jak na inkluzi prostřednictvím diferenciace a individualizace výuky. Zahájení v 9:00. Místo konání: PPP Teplice 

16.10. Mgr. Eva Mikešová - Proč odměny a tresty nevedou k odpovědnosti. Zahájení v 9:30. Místo konání: PPP Chomutov 

21.10. Mgr. Petra Hrnčířová, Mgr. Tereza Michalová - Muzikoterapie v MŠ. Zahájení v 9:00. Místo konání: PPP Teplice 

22.10. PhDr. Kamila Balharová - Podpůrná opatření u žáků s dysortografií. Zahájení v 9:00. Místo konání: PPP Teplice 

3.11. Mgr. Hana Heindorferová, PhDr. David Cichák - Trauma v rodině. Zahájení v 9:00. Místo konání: PPP Teplice

3.11. PaedDr. et. Mgr. Hana Žáčková - Komunikace s dětmi s ADHD/ADD. Zahájení v 9:30. Místo konání: PPP Teplice 

7.11. VÝUKA ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA (56 hodinový kurz). Zahájení v 15:00. Místo konání: PPP Teplice 

9.11. Mgr. Robert Čapek, Ph.D. - Učitel a rodič: spolupráce, vedení třídní schůzky a komunikace s rodiči. Zahájení v 9:00. Místo konání: PPP Teplice

20.11. Tomáš Koten - Hodnocení žáků na ZŠ. Zahájení v 9:00. Místo konání: PPP Teplice 

2.12. Mgr. Petra Hrnčířová, Mgr. Tereza Michalová - Muzikoterapie na 1. stupni ZŠ. Zahájení v 9:00. Místo konání: PPP Teplice 

3.12. PhDr. Kamila Balharová - Podpůrná opatření u žáků s SPU na počátku výuky anglického jazyka. Zahájení v 9:00. Místo konání: PPP Teplice

4.12. RODINY VLASTNÍ A NÁHRADNÍ POHLEDEM RODINNÝCH TERAPEUTŮ (160 hodinový kurz). Zahájení v 9:00. Místo konání: PPP Teplice 

4.12. Mgr. Michael Novotný - Tvořivá dramatika v mateřské škole a na 1. stupni ZŠ. Zahájení v 9:00. Místo konání: PPP Děčín 

9.12. Mgr. Petra Hrnčířová, Mgr. Tereza Michalová - Muzikoterapie na 2. stupni ZŠ a na SŠ. Zahájení v 9:00. Místo konání: PPP Teplice 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. 770 171 218. 

 

 

 

 

 

 

Obr 2Obr 4

Pár slov o nás:

Zařízení pro další vzdělání pedagogických pracovníků Ústeckého kraje (dále jen „ZpDVPP“) nabízí akreditované programy MŠMT. V současné době disponuje více než 150 akreditacemi a každé pololetí školního roku aktualizuje vzdělávací nabídku, která kopíruje poptávku MŠ, ZŠ i SŠ. Nejčastěji zařazované vzdělávací akce jsou z oblasti speciální pedagogiky, psychologie a didaktiky vzdělávacích předmětů.   Semináře jsou cíleny na širokou vrstvu pedagogických pracovníků napříč všemi stupni vzdělávání. Program je rozesílán do škol a zároveň je umístěn na webových stránkách www.pppuk.cz

ZpDVPP nabízí cenově přijatelné vzdělávání realizované oblíbenými lektory, kteří jsou zárukou kvality. Nabídka obsahuje jednorázové semináře, dlouhodobé kurzy a tzv. akce na klíč. Ty využívají školy pro proškolení celého pedagogického sboru. Seznam všech akcí je umístěn na portálu VACLAV.  Přes portál VACLAV probíhá přihlašování všech účastníků vzdělávání.
Vzdělávací akce probíhají ve standardně vybavených učebnách v Teplicích, Ústí nad Labem a v Chomutově. V dalších městech např. Děčín, Louny, Rumburk akce probíhají v prostorách místních škol.


Dlouhodobé akreditované kurzy pro získání nebo rozšíření kvalifikace:

  • Studium pedagogiky (120 hodin)
  • Studium pedagogiky - asistent pedagoga (100 hodin)
  • Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence (250 hodin)