Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Zařízení pro další vzdělání pedagogických pracovníků Ústeckého kraje (dále jen „ZpDVPP“) nabízí akreditované programy MŠMT. V současné době disponuje více než 150 akreditacemi a každé pololetí školního roku aktualizuje vzdělávací nabídku, která reaguje na poptávku MŠ, ZŠ i SŠ. Nejčastěji zařazované vzdělávací akce jsou z oblasti speciální pedagogiky, psychologie a didaktiky vzdělávacích předmětů. Semináře jsou cíleny na širokou vrstvu pedagogických pracovníků napříč všemi stupni vzdělávání, včetně asistentů pedagoga.

Nabídka vzdělávacích akcí obsahuje jednorázové semináře, dlouhodobé kurzy a tzv. akce na klíč. Ty využívají školy pro proškolení celého pedagogického sboru. 
Vzdělávací akce probíhají ve standardně vybavených učebnách v Teplicích, v Ústí nad Labem, v Rumburku, v Děčíně a v Chomutově. 

Nabízíme mj. tyto dlouhodobé kurzy a kvalifikační studia: 

  • Studium pedagogiky (120 hodin)
  • Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (120 hodin)
  • Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence (250 hodin)
  • Výuka češtiny jako cizího jazyka (56 hodin)
  • Výcvik koučování (72 hodin) 
  • Základy krizové intervence pro pedagogy (40 hodin) - ve spolupráci s Ibsaro
  • Kurz znakového jazyka (68 hodin)

Kompletní nabídku vzdělávacích akcí najdete na našich nových webových stránkách www.vzdelavani-uk.cz