• A-
 • A
 • A+

Služby v oblasti primární prevence rizikového chování

 • Pravidelné pracovní porady a semináře pro školní metodiky prevence všech typů škol (MŠ, ZŠ všech typů, SŠ všech typů).
 • Poskytování aktuálních informací v oblasti primární prevence rizikového chování, nabídka metodických materiálů pro pedagogy a výchovné pracovníky.
 • Poradenství pro školy a individuální konzultace pro pedagogy (rizikové chování, práce se třídou), pomoc při řešení aktuálních problémů souvisejících s rizikovým chováním žáků.
 • Poradenství rodičům v oblasti rizikového chování dětí.
 • Konzultace a metodická podpora k sestavování preventivních programů školy, případně dalších materiálů k primární prevenci.
 • Konzultace a metodická pomoc při tvorbě a realizaci projektů primární prevence.
 • Programy všeobecné primární prevence rizikového chování, interaktivní besedy a programy sestavené na míru dle potřeb cílové skupiny. Cílovou skupinou jsou třídy bez vážnějších projevů rizikového chování.
 • Programy selektivní primární prevence určené problémovým třídám a kolektivům s narušenými vrstevnickými vztahy, případně s počátečním stadiem šikany. Na základě diagnostiky sociálních vztahů v těchto kolektivech a realizace intervenčního programu škola získá metodickou podporu a doporučení, jak se třídou pracovat.
 • Projekt Přátelé - vrstevnický program primární prevence pro 5. ročník základní školy.
 • Podpůrné psychokorektivní skupiny pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ, kteří mají problémy v sociálních vztazích

Kontakt na metodika prevence

Mgr. Kateřina Kozicová
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Pracoviště Litoměřice
Palachova 18
412 01 Litoměřice

Tel.: 416 733 015
E-mail: katerina.kozicova@pppuk.cz


 Aktuální informace


Důležité kontakty


 

Kontakt na DVPP

Oddělení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (kurzy, semináře, vzdělávací akce)
O

author
 Nikola Sadílková

asistentka odd. DVPP
nikola.sadilkova@pppuk.cz
 
Tel. na odd. DVPP: 417 533 625,
770 171 218
(na těchto telefonech NELZE objednávat klienty do PPP!)