Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

  • pravidelná setkávání výchovných poradců ZŠ a SŠ
  • metodické vedení výchovných poradců
  • kariérové poradenství (vyšetření profesní orientace pro klienty PPP)
  • konzultace s rodiči, řešení výchovných obtíží u dětí
  • metodické konzultace s pedagogy na školách (výchovné obtíže, integrovaní žáci)
  • pravidelné konzultace k individuálním vzdělávacím plánům
  • pdfškolní dotazník217.98 KB

Novinky z literatury


Zápisy ze schůzek VP ZŠ a SŠ

Zápisy z pravidelných setkání jsou zasílány e-mailovou poštou výchovným poradcům.