• A-
  • A
  • A+

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

  • pravidelná setkávání výchovných poradců ZŠ a SŠ
  • metodické vedení výchovných poradců
  • kariérové poradenství (vyšetření profesní orientace pro klienty PPP)
  • konzultace s rodiči, řešení výchovných obtíží u dětí
  • metodické konzultace s pedagogy na školách (výchovné obtíže, integrovaní žáci)
  • pravidelné konzultace k individuálním vzdělávacím plánům
  • školní dotazník

Novinky z literatury


Zápisy ze schůzek VP ZŠ a SŠ

Zápisy z pravidelných setkání jsou zasílány e-mailovou poštou výchovným poradcům.


 

Kontakt na DVPP

Oddělení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (kurzy, semináře, vzdělávací akce)
O

author
 Nikola Sadílková

asistentka odd. DVPP
nikola.sadilkova@pppuk.cz
 
Tel. na odd. DVPP: 417 533 625,
770 171 218
(na těchto telefonech NELZE objednávat klienty do PPP!)