• A-
  • A
  • A+

Služby v oblasti primární prevence

Aktivity PPP

Metodická podpora školních metodiků prevence
  • Organizace porad ŠMP
  • Organizace metodických seminářů
  • Informační servis: osobní konzultace po dohodě (konzultovat lze tvorbu strategických materiálů ŠMP, psaní projektů, tvorbu preventivních programů, legislativní problémy, práci s problémovou třídou, aj.)
  • Mapování preventivních programů v regionu Ústí n/L
  • Distribuce preventivních materiálů
  • Možnost zapůjčení metodických materiálů, CD, DVD
Specifická prevence
  • Diagnostika třídních kolektivů
  • Program primární prevence Jak se (ne)stát závislákem
Projektová činnost
Participace na komunitním plánování města

Kontakt na metodičku prevence

author Mgr. Gabriela Kottová
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje
Pracoviště Ústí nad Labem
Čelakovského 703/2
400 07 Ústí nad Labem

Tel: 475 532 803
E-mail: gabriela.kottova@pppuk.cz


Legislativa k prevenci

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dokumenty-13


Porady ŠMP

O čem byste se rádi dozvěděli na příštích poradách ŠMP? Pokud máte návrh na nějaké zajímavé téma, napište mi na: gabriela.kottova@pppuk.cz .


Kontakty
Internetové odkazy

 

Kontakt na DVPP

Oddělení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (kurzy, semináře, vzdělávací akce)
O

author
 Nikola Sadílková

asistentka odd. DVPP
nikola.sadilkova@pppuk.cz
 
Tel. na odd. DVPP: 417 533 625,
770 171 218
(na těchto telefonech NELZE objednávat klienty do PPP!)