• A-
 • A
 • A+

Služby v oblasti primární prevence

Nabídka služeb PPP Most v oblasti primární prevence

 • Poskytování metodických služeb pro prevenci projevů rizikového chování u dětí a mládeže od 3 do 18ti let
 • Zjišťování kvality sociálního klimatu třídních kolektivů s použitím sociometrických nástrojů a technik (SORAD, produkty BŽ – Třída v krizi)
 • Metodická pomoc školám při práci s problémovými třídami a jednotlivci ( preventivní programy, intervenční programy)
 • Individuální konzultace pro rodiče s dětmi při výchovných obtížích,
 • Nabídka metodických a názorných materiálů k problematice rizikového chování pro pedagogy a výchovné pracovníky (literatura a další média)
 • Zprostředkování osvěty a informací pro skupiny dětí, pedagogů, rodičů
 • Spolupráce se školními metodiky primární prevence dle potřeb a poptávky škol (ZŠ, SŠ)
 • Pravidelné setkávání s metodiky prevence (2xročně)
 • Informační servis

Kontakt na metodika prevence

Mgr. Kateřina Králíčková, speciální pedagog

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Teplice, Lípová 651/9
Pracoviště PPP Most, J. Palacha 1534

 
Tel.: 476 708 847
E-mail: katerina.kralickova@pppuk.cz, katka.kralik@seznam.cz


Projektová činnost


Plán PPP pro aktuální rok


 

Kontakt na DVPP

Oddělení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (kurzy, semináře, vzdělávací akce)
O

author
 Nikola Sadílková

asistentka odd. DVPP
nikola.sadilkova@pppuk.cz
 
Tel. na odd. DVPP: 417 533 625,
770 171 218
(na těchto telefonech NELZE objednávat klienty do PPP!)