Výchovné poradenství

  • Metodické vedení výchovných poradců
  • Pravidelná pracovní setkání výchovných poradců základních a středních škol
  • Spolupráce s pracovníky informačního a poradenského střediska pro volbu a změnu povolání (IPS při ÚP) a s pracovníky OSPOD
  • Konzultace pro pedagogy, rodiče a žáky ZŠ - specifická prevence vzniku a rozvoje specifických poruch učení a specifických poruch chování
  • Intervence výchovných a výukových obtíží žáků ZŠ a SŠ
  • Kariérové poradenství (vyšetření profesní orientace pro klienty PPP)

Užitečné odkazy: