• A-
 • A
 • A+

Primární prevence

Nabídka služeb v oblasti primární prevence

 • Individuální konzultace pro třídní učitele
 • Individuální konzultace pro rodiče dětí, u kterých se vyskytly projevy rizikového chování
 • Individuální dopomoc školním metodikům prevence
 • Metodická pomoc při řešení výskytu rizikového chování ve škole (šikana, užívání návykových látek, záškoláctví, agresivní chování, závislostní chování aj.)
 • Poskytování informačního servisu školním metodikům prevence
 • Nabídka preventivních materiálů týkajících se rizikového chování
 • Zprostředkování kontaktů na organizace z oblasti primární prevence
 • Pomoc při mapování sociálního klimatu třídy
 • Diagnostika třídního kolektivu
 • Intervenční program pro třídní kolektivy s narušenými vztahy mezi žáky
 • Adaptační program pro nově vzniklé skupiny, kolektivy

 

Kontakt na metodika prevence

Mgr. Leona Veselá

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Pracoviště Chomutov

Na Průhoně 4800

430 03 Chomutov

E-mail: leona.vesela@pppuk.cz

tel.: 474 699 200


Pro školy:

Mateřské školy

Základní školy

Střední školy


Skupinové intervence:

Základní školy

Střední školy

 

 

 

Kontakt na DVPP

Oddělení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (kurzy, semináře, vzdělávací akce)
O

author
 Nikola Sadílková

asistentka odd. DVPP
nikola.sadilkova@pppuk.cz
 
Tel. na odd. DVPP: 417 533 625,
770 171 218
(na těchto telefonech NELZE objednávat klienty do PPP!)