• A-
 • A
 • A+

Prevence

Nabídka služeb metodika prevence PPP pro školy, žáky, studenty, pedagogy, výchovné pracovníky, rodiče:

 • poradenství a první pomoc při řešení rizikového chování a jednání dětí a mládeže od 3 do 18ti let
 • metodické vedení a informační servis školním metodikům primární prevence ( MŠ, ZŠ všech typů, SŠ všech typů)
 • metodická pomoc školám při práci s problémovými třídami a jednotlivci ( preventivní programy, intervenční programy)
 • zjišťování kvality sociálního klimatu třídních kolektivů s použitím sociometrických nástrojů a technik a podpora dalšího dlouhodobého vedení školních tříd (pomoc a podpora třídním učitelům)
 • individuální konzultace pro rodiče a děti při obtížích
  • ve výchově
  • ve vztazích s vrstevníky
  • v respektování autority
  • v souvislosti s užíváním návykových látek
  • podezření na počínající závislost
 • nabídka literatury, metodických a názorných materiálů k této problematice pro pedagogy,výchovné pracovníky a rodiče
 • zprostředkování osvěty a informací formou besed nebo přednášek pro děti, pedagogy, rodiče
 • preventivní programy: KUMOT, KUPUB, KUPREV, KUPOZ

 

Základní dokumenty k prevenci


 

Kontakt na metodika prevence (speciálního pedagoga) PPP Děčín

Mgr. Iveta Jandová
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Pracoviště Děčín
Čs. armády 1164/8
405 02 Děčín I

Tel: 412 532 071
E-mail: iveta.jandova@pppuk.cz


 

 

Kontakty na odborná pracoviště v Děčíně


 

Práce se třídou


 

ZÁVISLOSTI


 

VIRTUÁLNÍ MÉDIA - RIZIKA, ZÁVISLOSTI


 

Důležité kontakty pro žáky, rodiče a učitele


 

Kontakt na DVPP

Oddělení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (kurzy, semináře, vzdělávací akce)
O

author
 Nikola Sadílková

asistentka odd. DVPP
nikola.sadilkova@pppuk.cz
 
Tel. na odd. DVPP: 417 533 625,
770 171 218
(na těchto telefonech NELZE objednávat klienty do PPP!)