• A-
  • A
  • A+

Výchovné poradenství

  • Metodické vedení výchovných poradců
  • Pravidelná pracovní setkání výchovných poradců základních a středních škol, pracovníků Informačního poradenského centra při ÚP a pracovníku OSPOD
  • Pravidelná konzultační odpoledne pro pedagogy, rodiče a žáky ZŠ - specifická prevence vzniku a rozvoje SPU a SPCH
  • Konzultace k individuálním vzdělávacím plánům
  • Intervence výchovných a výukových obtíží žáků ZŠ a SŠ
  • Kariérové poradenství (vyšetření profesní orientace pro klienty PPP)

 

Pro žáky 9. ročníků, kteří jsou klienty PPP a pro vážné zájemce, nabízíme vyšetření k profesní orientaci. Termín odevzdání vyplněných a podepsaných přihlášek je září až říjen. pdfPřihláška ZDE161.74 KB.

 
 
 

Kontakt na DVPP

Oddělení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (kurzy, semináře, vzdělávací akce)
O

author
 Nikola Sadílková

asistentka odd. DVPP
nikola.sadilkova@pppuk.cz
 
Tel. na odd. DVPP: 417 533 625,
770 171 218
(na těchto telefonech NELZE objednávat klienty do PPP!)