• A-
 • A
 • A+

Služby v oblasti primární prevence rizikového chování

 • Programy primární prevence pro MŠ a 1. stupeň ZŠ –zaměřené na protidrogovou prevenci a formování zdravých postojů k rizikovému chování
 • Diagnostika sociálních vztahů třídních kolektivů jako podklad pro práci se třídou, případně nabídka dalších služeb
 • Pomoc a poradenství při řešení aktuálních problémů souvisejících s rizikovým chováním
 • Programy primární prevence pro žáky nižších ročníků středních škol zaměřené na prevenci HIV/AIDS, Poruchy příjmu potravy a prevenci dalšího rizikového chování
 • Práce se třídou na podporu pozitivního klimatu třídy (za přítomnosti učitele, který je nedílnou součástí skupiny)
 • Program primární prevence pro žáky 2. stupně ZŠ (primárně proškoleným zástupcům ZŠ) „Jak se (ne)stát závislákem"
 • Adaptační programy pro žáky 6. r. ZŠ
 • Besedy pro 1. - 2. ročníky SŠ a druhý stupeň ZŠ dle Vašich potřeb a zájmu
 • Informační servis
 • Pravidelné pracovní schůzky školních metodiků prevence
 • Individuální poradenství a konzultace
 • Konzultace a metodická podpora k sestavování MPP
 • Poradenství rodičům v oblasti rizikového chování
 • Metodické konzultace v oblasti rizikového chování (klient, rodič, pedagog)
 • Nabídka programů PRIPRE

Kontakt na metodika prevence

S případnými dotazy či objednávkami služeb prosím kontaktujte metodika prevence.

author Mgr. Taťána Zouzalová, metodik prevence
Tel.: 415 652 323
E-mail: tatana.zouzalova@pppuk.cz

Konzultační hodiny pro školní metodiky prevence
Dle předešlé osobní či telefonické domluvy.
Na oblasti prevence participuje celý tým pracovníků PPP Louny.


Základní dokumenty k primární prevenci


Doporučení a tipy pro práci metodika prevence


Metodické materiály, informace


Zajímavé odkazy z oblasti prevence

pdfKontakty na zařízení návazné péče153.1 KB

pdfKontakty na etopedická centra v Ústeckém kraji59.57 KB

pdfUžitečné webové odkazy41.13 KB

pdfSeznam literatury v PPP Louny181.63 KB

docKontakty na organizace72 KB

Kontakt na DVPP

Oddělení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (kurzy, semináře, vzdělávací akce)
O

author
 Nikola Sadílková

asistentka odd. DVPP
nikola.sadilkova@pppuk.cz
 
Tel. na odd. DVPP: 417 533 625,
770 171 218
(na těchto telefonech NELZE objednávat klienty do PPP!)