• A-
  • A
  • A+

Pro rodiče

Formuláře pro rodiče
Jak zažádat o službu v PPP Louny?

Kdo podává žádost?

  • Pokud se jedná o nezletilé dítě, může ho objednat pouze zákonný zástupce.
  • Zletilý žák (starší 18-ti let) se objednává do poradny sám.

Jak (a kde) se mohu objednat?
Telefonicky (tel.: 415 652 323, 415 674 383, mob.: 602 116 999), e-mailem (louny@pppuk.cz),
písemně nebo osobně na adrese: Postoloprtská 2636, 440 01 Louny. V případě objednání prostřednictvím e-mailu či písemného objednání využijte náš formulář žádosti o vyšetření

Co je třeba sdělit?

  • základní údaje dítěte/žáka (jméno, kontaktní adresu, školu, třídu, třídního učitele, tel.č.)
  • zda již bylo dítě v naší poradně vyšetřeno (a v kterém roce)
  • zda již dítě absolvovalo jiné psychologické, speciálně pedagogické nebo další odborné vyšetření v jiném zařízení
  • jaký je důvod žádosti o vyšetření - nebojte se popsat problém vlastními slovy (takový popis bývá často výstižnější než snaha o odborné pojmenování problému)

K objednání do poradny není potřeba doporučení lékaře nebo školy.

V případě objednání do poradny je vhodné požádat školu či nám udělit souhlas, aby škola do poradny zaslala vyplněný školní dotazník.

Kontakt na DVPP

Oddělení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (kurzy, semináře, vzdělávací akce)
O

author
 Nikola Sadílková

asistentka odd. DVPP
nikola.sadilkova@pppuk.cz
 
Tel. na odd. DVPP: 417 533 625,
770 171 218
(na těchto telefonech NELZE objednávat klienty do PPP!)