Ostatní informace

KURZ ASISTENTA PEDAGOGA V RUMBURKU JE PLÁNOVÁN NA BŘEZEN 2018.

Přihlášku je nutné podat prostřednictvím stránek DVPP:  www.e-vaclav.eu .