Služby v oblasti primární prevence

Pedagogicko-psychologická poradna v rámci primární prevence poskytuje tyto služby:

  • Organizování pracovních setkání pro školní metodiky prevence jednotlivých typů škol
  • Zajišťování dalšího vzdělávání pro školní metodiky prevence ve spolupráci s DVPP
  • Informační servis o aktualitách v oblasti primární prevence
  • Nabídka preventivních materiálů týkajících se rizikového chování
  • Konzultace pro školní metodiky prevence, třídní učitele
  • Metodická podpora začínajícím školním metodikům prevence
  • Metodické vedení školních metodiků prevence: tvorba PPŠ, příprava školních projektů
  • Metodická pomoc při řešení výskytu rizikového chování ve škole (šikana, návykové látky, záškoláctví a jiné závislostní chování)
  • Individuální konzultace pro rodiče dětí, u kterých se vyskytly projevy rizikového chování (záškoláctví, šikana, užívání návykových látek, agresívní chování, jiné závislostní chování)
  • Diagnostika třídního kolektivu


Kontakt na metodika prevence

Mgr. Denisa Třešňáková
Telefon: 417 533 669
E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny pondělí - pátek 13,00 - 14,30hod. po předchozí domluvě.


Aktuality


Nabídka vzdělávání (preventivní programy a vzdělávání pro pedagogy)


Bezpečně KYBER


Sebevražedné chování a sebepoškozování


Legislativa


Ostatní ,,Co může pomoci v prevenci"