Služby v oblasti primární prevence

Poskytované služby

  • Pravidelné pracovní setkání pro školní metodiky prevence základních a středních škol (2x ročně)
  • Informační servis o aktualitách v oblasti primární prevence
  • Metodické vedení a konzultace práce metodiků prevence na základních a středních školách
  • Metodická pomoc při tvorbě preventivních programů škol
  • Pomoc s řešením aktuálních problémů souvisejících s výskytem sociálně patologických jevů na školách
  • Konzultace pro žáky a rodiče v oblasti etopedické péče
  • Zprostředkování kontaktů na organizace z oblasti primární prevence
  • Doporučování odborné literatury vč. internetových odkazů

Z kapacitních důvodů nejsme schopni poskytovat primárně preventivní programy, mapovat sociální klima ve třídách a provádět preventivní práci se třídami. Neposkytujeme také krizovou intervenci.


Minimální preventivní program


Metodické pokyny


Publikace a prezentace


pdfSeznam literatury určené zejména pro MP162.39 KB


pdfUžitečné webové odkazy114.74 KB


Adesář poskytovatelů sociálních služeb