• A-
  • A
  • A+

Služby v oblasti primární prevence

 Pedagogicko – psychologická poradna v rámci primární prevence poskytuje tyto služby:

Poskytování metodických služeb pro předcházení sociálně patologických jevů u dětí a mládeže od 3 do 18 let.
 
Mapování kvality sociálního klima u třídních kolektivů s využitím sociometrických nástrojů a různých technik.
 
Metodická pomoc školám při práci s problémovými třídami a jednotlivci.

Možnost využití individuálních konzultací pro rodiče s dětmi a pomoc při řešení výchovných obtíží, dále pak při experimentování s drogami všeho druhu, při podezření na počáteční závislost.

Spolupráce se školními metodiky prevence.

Nabídka preventivních programů pro MŠ, ZŠ, SŠ (témata: Alkohol, kouření, zdravý životní styl aj.)


Kontakt na metodika prevence (speciální pedagog) PPP Rumburk:

author Mgr. Eva Michalinová
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další Vzdělávání pedagogických pracovníků
Sukova 6
408 01 Rumburk

Tel.: 412 332 325
E-mail : eva.michalinova@pppuk.cz


Konzultační hodiny PPP Rumburk:

Po telefonické nebo emailové dohodě se školním metodikem prevence.


Aktuální dokumenty:


Dokumenty ke stažení:


Něco o šikaně:


Užitečné dokumenty pro práci ŠMP


 

Kontakt na DVPP

Oddělení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (kurzy, semináře, vzdělávací akce)
O

author
 Nikola Sadílková

asistentka odd. DVPP
nikola.sadilkova@pppuk.cz
 
Tel. na odd. DVPP: 417 533 625,
770 171 218
(na těchto telefonech NELZE objednávat klienty do PPP!)