Služby v oblasti primární prevence

Služby nejsou z kapacitních důvodů dočasně poskytovány

Poskytované služby

 • Pravidelné pracovní setkání pro školní metodiky prevence jednotlivých typů škol
 • Informační servis o aktualitách v oblasti primární prevence
 • Diagnostika sociálního klimatu třídních kolektivů jako podklad pro tvorbu nápravných programů -mapování vrstevnických vztahů, klimatu ve školní třídě, diagnostika třídních kolektivů
 • Intervenční programy – ve třídách s problematickými vrstevnickými vztahy, případně pokud je zjištěn problém při sociometrickém mapování aj.
 • Metodické vedení a konzultace práce výchovných poradců a metodiků prevence na základních a středních školách
 • Metodická pomoc při tvorbě preventivních programů škol
 • Pomoc s řešením aktuálních problémů souvisejících s výskytem sociálně patologických jevů na školách formou osobních návštěv
 • Průběžné mapování situace v oblasti výskytu sociálně patologických jevů na jednotlivých školách
 • Konzultace pro žáky a rodiče v oblasti etopedické péče
 • Zprostředkování kontaktů na organizace z oblasti primární prevence
 • Doporučování odborné literatury vč. internetových odkazů

Programy primární prevence

 • Preventivní program pro děti z MŠ a žáky 1. stupně základní škol ZŠ „Zdravý způsob života a prevence závislostí“
 • Osvětový program pro žáky 2. stupně základní školy a příp. i žáky 1. ročníků středních škol a učilišť „Jak se (ne)stát závislákem“
 • Skupinový program KUPUB – skupinový preventivní program pro děti s ADHD, případně pro děti s problematickým chováním, základem je skupinová diskuze.
 • pdfRozvíjející kurz pro předškoláky
 • Kočičí zahrada - rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování na 1. stupni

 

Minimální preventivní program


Metodické pokyny


Publikace a prezentace


pdfSeznam literatury určené zejména pro MP162.39 KB


pdfUžitečné webové odkazy114.74 KB


Adesář poskytovatelů sociálních služeb